Diensten / Opleiding / Opleidingskalender

Basis waterlekdetectie

 
Basis waterlekdetectie
Waterlekdetectie in ondergrondse leidingen.

Aandacht voor basisbegrippen, technieken en methoden. Merkneutraal begrijpend leren. Initiatie tot de praktijk met ruisloggers, correlatoren, luistertoestellen. Kleine groepen met grote interactiviteit. Elke deelnemer ontvangt een attest van deelname.

Voor wie?
Technici, aannemers, ... met weinig of geen ervaring.

Leerdoelstelling
De cursist wordt vertrouwd gemaakt met de lekopsporingstechnieken en het gebruik van performante lekzoektoestellen.
Hij kent de werkingsprincipes en heeft een initiatie van de toepassing in praktijk.

Programma
Principes van waterlekdetectie
Goed overzicht van de huidige methodes
Zonering, voorlokalisatie, nalokalisatie, puntlokalisatie

Praktisch

Datum:

16/05/2019

Tijdstip:

Ontvangst om 8.00u
Lestijd: 8.30u - 16.30u

Plaats:

seba service nv
Industriepark Mechelen Zuid
Egide Walschaertsstraat 22G
2800 Mechelen (route)

Taal:

NL 

Prijs:

485 p.p. excl. btw
Warme maaltijd, deelnameattest en syllabus inbegrepen.

Opleidingscode:

TR14010

 


Schrijf jezelf in voor deze opleiding! Schrijf jezelf in voor deze opleiding!
Seba
Opleidingen

Glasvezelbekabeling module 3 - meten

5 & 6 november 2019

Reflectometrie (TDR)

13 november 2019

Meetbruggen

10 december 2019