Company / MVO

MVO

Seba Service hanteert als stelregel om enkel zaken te doen op ethisch en sociaal verantwoorde wijze, in overeenstemming met de gangbare principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap (MVO). Het management gelooft dat de manier waarop we zaken doen even belangrijk is als wat we precies doen. De aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een vrijwillig engagement dat de louter wettelijke verplichtingen overstijgt.

Jaarlijks worden de gepaste maatregelen vastgelegd, uitgevoerd, gecontroleerd en geborgd. Dit actieplan wordt geŽvalueerd ter gelegenheid van de directiebeoordeling van ISO 9001. Jaarlijks wordt een benchmark analyse uitgevoerd door een gespecialiseerd organisme (Ecovadis). Deze benchmark bepaalt de relatieve score op 4 domeinen:

 

1. Environment (Planet)
2. Lobor practices & human rights (People)
3. Fair business practices (Profit)
4. Sustainable procurement (People & Profit)

Het publiceren van de MVO beleidsverklaring, de onafhankelijke audit en het nemen van de gepaste maatregelen garandeert aan de stakeholders van Seba Service dat zij in haar handelingen en waarden blijk geeft van behoorlijk bestuur.