Diensten / Onderhoud / Performantiecheck kabelzoeker

Performantiecheck kabelzoeker

Waarom is een jaarlijkse performantiecheck belangrijk?
- Verzekert de betrouwbaarheid van uw kabelzoeker
- Voor de veiligheid van de bediener

Wat is de procedure van een performantiecheck?
- 
W
ordt uitgevoerd in ons intern labo en aanpalend testterrein
- T
estterrein, met vaste opstelling, wordt gebruikt voor actieve detectietests en dieptemeting
- U ontvangt een testrapport en het toestel wordt gelabeld met de datum van verificatie
-
Voor een forfaitair bedrag wordt de performantiecheck uitgevoerd op 5 werkdagen (ma vr)
- Ophaling en terugbezorging van uw kabelzoeker is mogelijk

Waaruit bestaat een performantiecheck van een kabelzoeker of CAT (Cable Avoidance Tool)?

Controle van de kabelzoeker
- Visuele controle op beschadiging behuizing of toebehoren, batterijhouder en aansluiting
- Zelftest (afhankelijk type toestel)
- Reiniging van het toestel

Generatortest

-

 Meten vermogensuitgang (spanning, weerstand en stroom) bij verschillende frequenties met
 waardes zender

Ontvanger

-
-

-

 Inductieve meting a.d.h.v. vaste opstelling
 Actieve ontvangst, dieptebepaling en stroommeting a.d.h.v. vaste opstelling bij verschillende
 frequenties
 Passieve test: passieve detectie op metalen leidingen

Accessoires
- Testlus met zendtang
- Visuele controle zendtang, A-frame, molzender

U wenst een performantiecheck van een kabelzoeker aan te vragen?

 

Seba