Diensten / Integration / Telecom aansluiting

Telecom aansluiting

Telecom of internetaansluiting. We realiseren de fysieke verbinding tussen het overgave punt (modem/router) van de telecomoperator of Internet Service Provider (ISP) en uw serverruimte of lokaal netwerk (LAN). Bij dit type aansluiting bevelen we aan om met glasvezeltechniek te werken.

Vaak is het overgave punt de modem/router van de operator of ISP, maar in sommige gevallen kunnen deze zich in afzonderlijke locaties bevinden. de operator of ISP zal in voorkomend geval verlangen dat de verbinding tussen beide (overgave punt en modem) feilloos werkt en van hoge kwaliteit is.

Projectaanpak

-

Voorafgaande analyse van de databehoefte

-

Ontwerp oplossing dataverbinding 

-

Dossiervoorbereiding en -samenstelling: bij aanvang van het project ontvangt u een projectdossier met projectbeschrijving, site audit (site information document) en meetstaat.

-

Projectmanagement: voorbereiding, organisatie, opvolging van de uitvoering en oplevering van het project.

-  

Implementatiefase: 

 

   - Leggen kabel OSP (outside plant)

 

   - Connectiviteit OSP

 

   - Leggen kabel ISP (inside plant)

 

   - Connectiviteit ISP

 

   - Testen netwerkverbinding

 

-

Opleveren civiele werken en dataverbinding 

-

Post implementatie: na de oplevering ontvangt u een 'as build' dossier met de specificaties van het gebruikte materiaal, de testrapporten en trajectbeschrijving. 

Contacteer ons voor een afspraak of informatieaanvraag.

Seba